Become a member

Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică, care formulează o cerere scrisă în acest sens, adresată Consiliului Director, care are calitatea de producător. Calitatea de producător este data de îndeplinirea unor condiții minimale ce țin de activitatea de producție a solicitantului, respectiv:

a. a produs cel puțin o operă audiovizuală din una din următoarele categorii de film: lungmetraj cinematografic, lungmetraj tv, serial tv, lungmetraj animație, lungmetraj documentar ori a avut calitatea de producător, co-producător, line producer, producător executiv, director de producție în astfel de opere audiovizuale. Cererea de intrare in Asociație este valabil aprobată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de toți membrii Consiliului Director.

Sau

b. A produs cel puțin trei filme de mediu/scurt metraj care au fost nominalizate/premiate la festivaluri sau concursuri internaționale de film și a fost invitat de un membru al Consiliului Director sa depună cerere de intrare în asociație, iar Consiliul Director a aprobat cu unanimitate de voturi cererea.

Pot dobândi calitatea de membru și cetățenii străini ori persoanele juridice de naționalitate străină, în condițiile și limitele legii române, iar aprobarea cererii de înscriere se va face in toate cazurile cu unanimitate de voturi. 

Pentru mai multe informații contacți-ne.